Buradasınız
Anasayfa > Posts tagged "Mitolojik Tanrı Zeus"

Zeus Hakkında 25 İlginç Bilgi

Tanrıların Kralı Zeus Kimdir Antik Dönem dinleri hakkında konuşacak olursak, aklımıza ilk gelen isimlerden biri Olimpos dağının ve tanrıların kralı olan Zeus olur. O, gökyüzü, yıldırım, şimşek, gök gürültüsü, hukuk, düzen ve adelet tanrısıydı. İlk Yunanlar daha sonra Romalılar (Jupiter adıyla) ve dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar tarafından kendisine tapınıldı. Tanrıların babası olarak Zeus, her tanrının bireysel görevini gerçekleştirmesini sağlar, kötülükleri cezalandırır, uzlaşmayı sağlar ve adeta tanrıların danıştıkları, her şeyi bilen, güçlü arkadaşları gibidir. Zeus sık sık insan yaşantısına müdahale etmekten de hoşlanır. Ölümlüleri dikkatlice izler, kötülük yapanları, sözünde durmayanları, yalan söyleyenleri ağır bir şekilde cezalandırır; hayırseverleri, adaletlileri, faydalı işler yapanları ödüllendirirdi. Çoğunlukla

Mitolojik Tanrılar Nedir

Klasik Mitoloji kitaplarından herhangi birisini açtığınız­da, tıpkı Antik Yunan'ın Olimpos Tanrıları gibi Mısır Mitolojisi'nde de bir "Tanrılar Birliği"nin bulunduğunu; insanların da bu Tanrılar'a tapmakta olduklarının yazılı olduğunu görürsü­nüz. Ancak bu tespitte eksik olan birçok noktalar vardır. Çünkü eski uygarlıkların mitolojilerinde olduğu gibi An­tik Mısır Kültürü'nün ve özellikle de Mısır İnisiyasyonu'nun bir yansıması olan bu mitolojik Tanrı sembollerinin tümü, sembolik bir anlama sahiptir. İşte eksik olan da budur. "Tan­rılar Birliği"nin ne anlama geldiği anlaşılamadıgı için bu basit bir putperest inancı olarak yorumlanmıştır. Mısır Mitolojisi'nde karşımıza çıkan "Tanrılar Hiyerar­şisi", tıpkı Yunan'ın Olimpos Tanrılar Hiyerarşisi'nde olduğu gibi "Evrensel İdare Mekanizması"mn sembollerle ifadesin­den başka bir

Top