Buradasınız
Anasayfa > Posts tagged "Mitolojik Karakter Medusa"

Mitolojik Tanrılar Nedir

Klasik Mitoloji kitaplarından herhangi birisini açtığınız­da, tıpkı Antik Yunan'ın Olimpos Tanrıları gibi Mısır Mitolojisi'nde de bir "Tanrılar Birliği"nin bulunduğunu; insanların da bu Tanrılar'a tapmakta olduklarının yazılı olduğunu görürsü­nüz. Ancak bu tespitte eksik olan birçok noktalar vardır. Çünkü eski uygarlıkların mitolojilerinde olduğu gibi An­tik Mısır Kültürü'nün ve özellikle de Mısır İnisiyasyonu'nun bir yansıması olan bu mitolojik Tanrı sembollerinin tümü, sembolik bir anlama sahiptir. İşte eksik olan da budur. "Tan­rılar Birliği"nin ne anlama geldiği anlaşılamadıgı için bu basit bir putperest inancı olarak yorumlanmıştır. Mısır Mitolojisi'nde karşımıza çıkan "Tanrılar Hiyerar­şisi", tıpkı Yunan'ın Olimpos Tanrılar Hiyerarşisi'nde olduğu gibi "Evrensel İdare Mekanizması"mn sembollerle ifadesin­den başka bir

Top