Hüddam ilmi  cinleri ve şeytanları yakalamak ve tutsak etmek, kontrol etmek için ortaya çıkmış bir ilimdir. Bu öğretiyi öğrenebileceğiniz kurum veya kuruluş resmi olarak yoktur. Büyücüler ve hocalar bu ilmi gizli olarak elverme tekniği ile öğrenirler. Elverme tekniği bir başka hüddam ilmini bilen kişi tarafından onun yanında öğrenme ile yapılabilir. Tarihi eski mısır veya antik mısıra kadar dayandığı söylenmektedir. Mısırda daha sonraları hüddamlık cin çağırma cinlere tapınma gibi sebeplerin ortaya çıkması sebebiyle tamamen yasaklanmıştır. Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman’ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar.

Cinleri tutsak etme, onlara hükmetme ve istediğini yaptırmayı amaçlar.Kurân’a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izin vermeden kontrol edilemez. Yani Hz. Süleyman’ın Allah’ın verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır. Kurân’da cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı yazmaz. Kuran, cinlerle bağlantı kurmayı yasaklar. Bu yüzden İslam dininde Hüddam günah sayılır. Cinleri iyi ya da kötü amaçlarla kullanmak ya da onlardan bir şeyler istemenin İslam dininde günah olduğuna inanılır.

Çok Tanrılı dinî inanışlar ve sadece ruha önem veren dinî öğretiler Hüddam’dan bahseder. Afrika’da yaygın olan ruhsal öğreti Santeria cinlerin kontrol edilebileceğini söyler. Bunun da uzun ve yorucu ritüellerle olacağına inanır.

Hüddam ilmi  yani cin çağırmak ve kontrol etmek gerçekten uğraşılmaması gereken bir konudur. Çoğu din

 

hüddamlığı yasaklamış olsa da Hristiyanlık da bunun yasak olmadığı ancak yapılacak olursa gelecek cinin bir daha geri gitmeyeceğinden bahseder. Hüddam ilmi ile uğraşan

bir kişinin söylediğine göre bu ritüeli gerçekleştirmek oldukça zordur. Size bir başka kaynaktan almış olduğum bir ritüeli kısa da olsa anlatabilirim. Ernesto Pichardo bu konuda :

“İnsanlar tarih boyunca güç, para, sağlık istemişlerdir. Fakat insanlar bu isteklerini hep inandıkları Tanrılardan istediler fakat Tanrıları onlara hiçbir şey vermedi. Bizim dinimiz cinlere hem tapmayı hem de hükmetmeyi öğretir. Böylece bizler cinlere hükmettikçe Dünya’da istediklerimizin arasından seçim yapabiliriz.

Her dinin kutsal kitabında her ayette görevli olan bir cin vardır. Cinlere hükmetmek için o ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak lazımdır. Genelde bu mağarada yapılır ve Hüddam isteyen kişi yalnız, aç bir şeklide kalıp o ayetleri günlerce okumalıdır. Çok az yemek yemelidir. Eğer yeterli bir süre bedenini aciz kılıp, ruhunu güçlendirebilirse okuduğu ayetlerde görevli olan cin onun kölesi olacaktır. Ben sadece size bunu özet geçebilirim. Biz toplu rûhânî ritüeller yapıp formüller okur ve büyüler yaparız. Fakat bunları sadece bizim dinimizde olanlar bilmelidir.” 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here